Excel foutmeldingen

Functies en formules zijn krachtige hulpmiddelen, maar leiden soms tot ergernis. Indien je namelijk een functie wijzigt of een van de invoerwaardes van een formule verandert, kan Excel wel eens een foutmelding als uitkomst tonen. Niet leuk. Excel kent 7 foutmeldingen. Deze tip beschrijft ze en geeft suggesties voor oplossingen.

#DEEL/0!
Dit betekent bijna altijd dat de formule probeert te delen door 0.
Vaak ontstaat dit doordat in de formule een referentie naar een cel wordt gebruikt die leeg is, of de waarde 0 bevat

#GETAL!
Dit betekent dat er een fout is met betrekking tot een getal in de formule.
Meestal ligt de oorzaak in een ongeldig argument dat wordt gebruikt

#LEEG!
Deze foutmelding verschijnt indien de intersectie van bereiken geen gemeenschappelijke cel bevat

#NAAM?
Dit betekent dat de formule rekent met een naam die Excel niet kent.
De oorzaak kan o.a. betrekking hebben op een verkeerd gespelde naam of het feit dat de functie deel uitmaakt van een invoegtoepassing zoals de Analysis Toolpack

#N/B
Dit betekent “Niet Beschikbaar” en houdt in dat de formule geen resultaat kan geven.
De oorzaak heeft meestal betrekking op verkeerd gevulde of missende argumenten van de functie of formule

#VERW!
Dit betekent dat de formule een ongeldige cel verwijzing bevat.
Meestal is dit het resultaat van het verwijderen van een rij of kolom, of het verwijzen naar een niet bestaand cel adres zoals C0

#WAARDE!
Dit betekent dat je een ongeldig argument in een formule hebt gebruikt.
Meestal wordt dit veroorzaakt door het gebruiken van een verkeerd data type