De functie Verschuiving

De functie Verschuiving is een handige functie wanneer je dynamiek in berekeningen wilt aanbrengen.

Breng in beeld of een cel leeg is:

  • Selecteer het bereik met waarden. In dit voorbeeld is dat D6:D10

Breng in beeld of een cel een nulwaarde bevat:

  • Selecteer het bereik met waarden. In dit voorbeeld is dat D6:D10

Je hebt nu twee voorwaardelijke opmaken in de vorm van een formule!

Hoe het werkt.

Bij iedere wijziging van de inhoud van een van de cellen in bereik D6:D10, controleert Excel of die inhoud voldoet aan een voorwaarde. In deze gevallen controleert Excel dus of de cel leeg is, of dat de cel de waarde nul bevat. Indien dit zo is, wordt aan die cel een opmaak, de zogeheten voorwaardelijke opmaak, meegegeven.

Download voorbeeld