De functie Verticaal Zoeken

De functie Vert.Zoeken, vertikaal zoeken, is misschien wel de meest gebruikte functie in Excel.…

Excel foutmeldingen

Functies en formules zijn krachtige hulpmiddelen, maar leiden soms tot ergernis. Indien je namelijk…