De functie verschuiving

De functie Verschuiving is een handige functie wanneer je dynamiek in berekeningen wilt aanbrengen.

De functie Verticaal Zoeken

De functie Vert.Zoeken, vertikaal zoeken, is misschien wel de meest gebruikte functie in Excel.…

Excel foutmeldingen

Functies en formules zijn krachtige hulpmiddelen, maar leiden soms tot ergernis. Indien je namelijk…